Strona główna serwisu internetowego miasta Gdynia.

O serwisie

Otwartedane.gdynia.pl to serwis, którego zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie danych publicznych miasta Gdynia w jednym miejscu. Głównym celem portalu jest udostępnianie wszystkich danych mających szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności miasta i jego mieszkańców.

 

Dane publiczne udostępniane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz międzynarodowymi standardami w zakresie udostępniania danych.

 

Publikowane na portalu dane muszą być przejrzyste, aktualne, kompletne oraz właściwie skonstruowane aby umożliwić ich automatyczne przetwarzanie.